Jordi Sugrañes Delgado t'informa sobre la seva Política de Privadesa respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web https://www.jordisugranes.com.

En aquest sentit, Jordi Sugrañes Delgado garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia de drets digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L'ús del lloc web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa així com les condicions incloses al Avís Legal.

Identitat del responsable

Titular:Jordi Sugrañes Delgado.

Correu electrònic: sugranes@jordisugranes.com

Lloc Web: https://www.jordisugranes.com

Principis aplicats al tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals, el Titular aplicarà els principis següents que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD ):

Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a una o diverses finalitats específiques sobre els quals el Titular informarà l'Usuari prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: El Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o fins que les sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals demanades durant el temps estrictament necessari per a la fi o fins del tractament. El Titular informarà l'Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.
En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades personals recollides seran tractades de manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.

El Titular pren les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Obtenció de dades personals

Per navegar perhttps://www.jordisugranes.com no cal que facilitis cap dada personal.

Els casos en què sí que proporciones les teves dades personals són els següents:

En contactar a través dels formularis de contacte o enviar un correu electrònic.

En fer un comentari en un article o pàgina.

En inscriure't en un formulari de subscripció o un butlletí informatiu.

Drets

El Titular t'informa que sobre les teves dades personals tens dret a:

Sol·licitar l'accés a les dades emmagatzemades.

Sol·licitar una rectificació o cancel·lació.